F
Č̐R
^eF
AIǗψǁAčψ
20@cđ98ߘaQNxqsʉv\Zs10iTǗA10ŔA20IA25vyё30čψjA60”A65xoA70\t
Yt